Find dit lønestimat her

Snorker din partner?

Forside > Løn > HR Manager

HR Manager løn

Hvad tjener en HR Manager i Danmark?

Opdateret marts 2024

0 kr.

Gennemsnitlig månedsløn

344 kr.

Timeløn (37 timer)

661.284 kr.

GNS. Årsløn

55.500 kr.
gennemsnit
44.086 kr.
Lavt gennemsnit
66.128 kr.
Højt gennemsnit
DEL

Tjek, hvor meget du kan spare ved at skifte a-kasse til FTFa

Hvad tjener en HR Manager?

En hr manager tjener omkring 55.500 kr. om måneden.

Hvad laver en hr manager?

En HR Manager er ansvarlig for at lede og koordinere alle HR-relaterede aktiviteter i en organisation. Deres primære ansvar er at sikre, at organisationen har de rette HR-ressourcer til at opfylde deres mål. Deres job involverer ofte at udvikle, implementere og overvåge HR-programmer og -processer, herunder ansættelses- og fyringsprocesser, medarbejderuddannelse og personaleudvikling, løn- og kompensationsplaner, sygefraværs- og sikkerhedsprogrammer, og mere.

HR Managere skal også have en god forståelse af lovgivningen, der gælder for arbejdsforhold, og de skal sikre, at organisationen overholder alle relevante love og regler. De skal også håndtere konflikter mellem medarbejdere og ledere, og de skal udvikle strategier for at håndtere disse konflikter.

HR Managere er også ansvarlige for at skabe et stærkt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig værdsat og støttet. De skal også udvikle strategier for at øge medarbejdernes engagement og produktivitet.

Hvad påvirker lønnen hos en hr manager?

Lønnen for en HR Manager afhænger af flere faktorer, herunder deres uddannelse, erfaring, størrelsen på organisationen, og hvilke typer af HR-aktiviteter de skal udføre. Ofte er lønnen for HR Managere højere end for andre HR-professionelle, fordi de har et større ansvar.

Derudover kan HR Managere modtage en række bonusordninger og andre goder, herunder pensionsordninger, sundhedsforsikringer og andre fordele. Disse goder kan have en betydelig indvirkning på den samlede HR Manager løn.

Hvordan bliver man hr manager?

For at blive HR Manager skal man typisk have en bachelorgrad i HR eller en relateret disciplin. Derudover kan det være nyttigt at have flere års erfaring inden for HR-fag, før man søger en HR Manager-stilling.

Nogle organisationer kræver også, at HR Managere har en professionel certificering, såsom Professional in Human Resources (PHR) eller Senior Professional in Human Resources (SPHR). Disse certificeringer kræver, at man har et bestemt antal års erfaring og har bestået en række eksaminer.

Derudover er det vigtigt, at HR Managere har en god forståelse af lovgivningen, der gælder for arbejdsforhold, og de skal have en god forståelse af organisationsstrategi og -mål. De skal også have gode kommunikations- og problemløsningsfærdigheder.

Beregn hvor meget du kan spare med FTF A-kasse

Tjek, hvor meget du kan spare ved at skifte a-kasse til FTFa