Find dit lønestimat her

Snorker din partner?

Forside > Løn > Bibliotekar

Bibliotekar løn

Hvad tjener en Bibliotekar i Danmark?

Opdateret marts 2024

0 kr.

Gennemsnitlig månedsløn

209 kr.

Timeløn (37 timer)

400.596 kr.

GNS. Årsløn

33.500 kr.
gennemsnit
26.706 kr.
Lavt gennemsnit
40.060 kr.
Højt gennemsnit
DEL

Tjek, hvor meget du kan spare ved at skifte a-kasse til FTFa

Hvad tjener en Bibliotekar?

En bibliotekar tjener omkring 33.500 kr. om måneden.

Hvad laver en bibliotekar?

En bibliotekar er en person, der arbejder i et bibliotek og er ansvarlig for at organisere og styre bibliotekets samling af bøger, blade, musik og andre materialer. Bibliotekarer har til opgave at hjælpe bibliotekets brugere med at finde de informationer, de søger, og de skal også sørge for, at bibliotekets materialer er organiseret og katalogiseret korrekt.

Bibliotekarer skal også give bibliotekets brugere information om bibliotekets services og programmer, opmuntre dem til at læse og lære, og hjælpe dem med at finde de materialer, de har brug for. Bibliotekarer skal også udføre administrative opgaver såsom at udvikle programmer, holde styr på bibliotekets budget, og kontrollere, at bibliotekets materialer er korrekt klassificerede.

Hvad påvirker lønnen hos en bibliotekar?

En bibliotekars løn afhænger af en række forskellige faktorer, herunder deres erfaring, uddannelse, arbejdssted, arbejdsopgaver og arbejdsbyrde. Bibliotekarer, som har flere års erfaring og en højere uddannelse, kan forvente at tjene mere end bibliotekarer, som har færre års erfaring og en lavere uddannelse.

Lønnen hos en bibliotekar kan også afhænge af, hvilken type arbejde de udfører. Bibliotekarer, der har mere administrative opgaver, kan forvente at tjene mere end bibliotekarer, der kun har biblioteksrelaterede opgaver. Endelig kan bibliotekarer, der arbejder på et større bibliotek, forvente at tjene mere end bibliotekarer, der arbejder på et mindre bibliotek.

Hvordan bliver man bibliotekar?

For at blive bibliotekar skal man have en bacheloruddannelse inden for biblioteksvidenskab eller et andet relevant fagområde. Det er også nødvendigt at have kendskab til bibliotekssystemer og biblioteksprocesser, såsom katalogisering og klassificering.

Bibliotekarer skal også have kendskab til forskellige typer biblioteksmaterialer og være i stand til at hjælpe bibliotekets brugere med at finde den information, de søger. Det er også nødvendigt at have gode kommunikations- og samarbejdsevner, da bibliotekarer ofte arbejder sammen med andre bibliotekarer og bibliotekets brugere.

Derudover skal bibliotekarer være i stand til at håndtere administrative opgaver, såsom budgettering og rapportering. Det er også nødvendigt at være i stand til at udvikle og planlægge programmer og aktiviteter for bibliotekets brugere.

For at få en bibliotekar løn skal man bestå en ansættelsesprøve og derefter blive ansat som bibliotekar.

Beregn hvor meget du kan spare med FTF A-kasse

Tjek, hvor meget du kan spare ved at skifte a-kasse til FTFa