Find dit lønestimat her

Snorker din partner?

Forside > Løn > Skoleleder

Skoleleder løn

Hvad tjener en Skoleleder i Danmark?

Opdateret marts 2024

0 kr.

Gennemsnitlig månedsløn

314 kr.

Timeløn (37 timer)

603.684 kr.

GNS. Årsløn

49.500 kr.
gennemsnit
40.246 kr.
Lavt gennemsnit
60.368 kr.
Højt gennemsnit
DEL

Tjek, hvor meget du kan spare ved at skifte a-kasse til FTFa

Hvad tjener en Skoleleder?

En skoleleder tjener omkring 49.500 kr. om måneden.

Hvad laver en skoleleder?

En skoleleder har det overordnede ansvar for at lede et skolemiljø. Deres hovedopgave er at sikre, at skolen fungerer effektivt og at alle elever får den bedst mulige undervisning. Derudover skal skolelederen sørge for, at skolens regler og politikker overholdes.

En skoleleder har mange forskellige opgaver, herunder:

• At udarbejde og implementere skolens langsigtede mål og strategier
• At udvikle og implementere skolens vision og værdier
• At lede, motivere og udvikle skolens personale
• At skabe et miljø, der fremmer læring og udvikling
• At skabe et miljø, der fremmer samarbejde og fællesskab
• At udvikle og implementere skolens kurriculum
• At arbejde med skolens økonomi og budget
• At sikre, at skolen overholder alle lovgivningsmæssige krav
• At håndtere klager og konflikter
• At repræsentere skolen i samfundet

Hvad påvirker lønnen hos en skoleleder?

Lønnen for en skoleleder afhænger af flere faktorer, herunder:

• Skolens størrelse og budget
• Den ledelsesmæssige erfaring og uddannelse
• Skolens geografiske placering
• Skolens resultater
• Skolens kvalitet
• Den leders personlige kvalifikationer

En skoleleder løn er ofte højere end lønnen for andre lærere, da de har et større ansvar og har brug for mere erfaring og uddannelse.

Hvordan bliver man skoleleder?

For at blive skoleleder skal man have en højere uddannelse inden for ledelse og/eller undervisning. De fleste skoleledere har en master’s degree i ledelse eller et andet relevant fag.

Derudover skal man have nogle års erfaring som lærer eller leder, inden man kan søge en skolelederstilling. Erfaring med budgettering, kurriculumudvikling og personaleudvikling er også nyttige egenskaber.

Derudover skal man have en god forståelse for lovgivning og politikker, der regulerer skolemiljøet, samt stærke kommunikationsevner.

For at komme i betragtning til en skolelederstilling skal man ofte tage et særligt eksamenskursus. Dette kursus vil give dig de nødvendige kvalifikationer til at lede en skole.

Beregn hvor meget du kan spare med FTF A-kasse

Tjek, hvor meget du kan spare ved at skifte a-kasse til FTFa